Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til hestevenlige træningsmetoder og hestens optimale trivsel.

Vi vil udvikle Golden Acres til at være et samlings- og læringssted for mennesker, som har hesten som passion, og for hvem harmonien mellem hesten og mennesket har høj prioritet.